Клиенти
 • "TM INOX", гр. Пловдив
 • "MBS” АД, гр. София
 • "Станчев – Русе" ЕООД, гр. Русе
 • "Алмагест" АД, гр. София
 • "Холсим кариерни материали
  Пловдив" АД
  , гр. Пловдив
 • "Топлофикация София" АД, гр. София
 • "Топливо" АД, гр. София
 • "Рай инженеринг и сервиз" ООД, гр. София
 • "Микс Конструкшън" ООД, гр. София
 • "Гео Сис" ООД, гр. Пловдив
 • "Каммартон България" ЕООД, гр. София
 • "ATLAS KOPCO”, гр. София
 • "Термосист", гр. Пловдив
 • "Лук Ойл", гр. София
 • "GOTMAR" Ltd, гр. Съединение
 • "Градус-1", гр. Ст. Загора
 • "ZOBELE BULGARIA" ООД, гр. Пловдив
 • "Либхер Хаусгерете Марица" EООД, гр. Пловдив
 • "Шала Газ", Косово
 • "Тега инженеринг", гр. Скопие, Македония
ГАЛЕРИЯ
"Алмагест" АД,
гр. София


"Холсим кариерни
материали Пловдив" АД,
гр. Пловдив


"Шала Газ",
Косово


"TM INOX",
гр. Пловдив


"GOTMAR" Ltd,
гр. Съединение


"MBS” АД,
гр. София


"Тега инженеринг",
гр. Скопие, Македония


"Топлофикация София" АД,
гр. София
Производство Продукти За нас Сертификати Презентации Клиенти За контакти
Copyright 2011, Термотехника АД. Всички права запазени.
Дизайн и разработка: ЕKONT-M, OOД