Сертификати
Политика

Общата стратегия на "Термотехника" АД е насочена към утвърждаване авторитета
на дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и
ориентация към специфичните изисквания на клиентите.

При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството спазва изискванията, дефинирани в ISO 9001:2008.

  • Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от изделията,
    произвеждани в дружеството чрез непрекъснато подобряване на процесите.
  • Успешен производствен процес и поддържане на високо равнище на качеството
    с осигуряването на подобрения в управлението на производствения процес и подобряване на работната среда и микроклимат в дружеството.
  • Постигане на имидж пред трети заинтересовани страни, общественост, клиенти, партньори и бъдещи контакти на дружеството, запознавайки ги с политиката на дружеството и нейните цели.

Нашите сертификати

Производство Продукти За нас Сертификати Презентации Клиенти За контакти
Copyright 2011, Термотехника АД. Всички права запазени.
Дизайн и разработка: ЕKONT-M, OOД