Документация

“ТЕРМОТЕХНИКА” АД обявява процедура за избор на изпълнител по проект “Внедряване на международно признати стандарти за засилване на конкурентните предимства наТермотехника АД” , по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Допълнителни документи.

Производство Продукти За нас Сертификати Презентации Клиенти За контакти
Copyright 2011, Термотехника АД. Всички права запазени.
Дизайн и разработка: ЕKONT-M, OOД